Vyberte stranu

Nové webstránky, ktoré sme vytvorili pre Maroša Kramára spĺňajú všetky požiadavky moderných systémov. Využitím redakčného systému a jeho modularity vznikol priestor pre kreatívne rozširovanie webstránok o rôzne marketingové nástroje, ktoré webstránky využívajú.

Okrem samotného vytvorenia webstránok Maroša Kramára sme zrealizovali aj ich optimalizáciu pre Google a ostatné vyhľadávače. Súčasťou týchto moderných webstránok sú aj nástroje pre optimalizáciu, ktoré si zákazník vie sám obslúžiť…ale pretože Maroš Kramár na to čas nemá, postaráme sa o takúto službu my. Výsledkom bude vyššia vyhľadateľnosť v Google a následné zvýšenie návštevnosti webstránok.

Pridanou hodnotou k webstránkam je Intenet Marketing, ktorý dokáže zvyšovať a udržiavať návštevnosť webstránok.

Marošovi Kramárovi prajeme veľa úspešných a kvalitných vystúpení a tešíme sa z ďaľšej spolupráce.

www.maroskramar.sk

atelier.maroskramar.sk


[clear]
[poll id=“9″]