Vyberte stranu

Koncern LEGO reaguje na ponuku odkúpenia licenčných práv na Plániky k legu negatívne, nemá záujem o spoluprácu. Microitem na základe listu zo dňa 20.9.2011 zaujal stanovisko k riešeniu celého problému.  Tvorba plánikov k legu bude pokračovať, nebudeme už však ďalej propagovať značku LEGO. Samotný predaj plánikov k legu sa bude realizovať prostredníctvom tej istej webstránky ibaže na inej doméne: school.microitem.com.