Vyberte stranu

Pre 152 obchodných zastúpení spoločnosti Slovaktual s.r.o., najväčšieho výrobcu plastových okien sme pripravili kvalitný systém webstránok. Okrem starostlivosti o ich správu a prevádzku zabezpečujeme aj ich optimalizáciu pre Google vyhľadávač, hlavne vyhľadateľnosť  na kľúčové slová „plastové okná“. Webstránky udržujeme stále v najnovších verziách, čím zabezpečujeme ich nestárnúcnosť. Modularita webstránok dovoľuje jednoduchým spôsobom kedykoľvek rozšíriť webstránky o akúkoľvek funkcionalitu.

Webstránky môžete viedieť tu: http://plastove-okna.slovaktual.sk