Vyberte stranu

Jednou z investícii Microitem je platobný systém pre nepeňažné platby. Systém je vhodný pre všetky bartrové spoločnosti, ktoré zúčtovávajú nepeňažné (bartrové prostriedky) svojim klientom. Klienti si vedia medzi sebou platiť prostredníctvom internetbankingu a spravovať takto svoje elektronické účty sami.

Internetbanking pre nepeňažné platby je vynikajúcim nastrojom, na ktorí sú firmy zvyknuté v podobe internetbankingu, ktorý poskytujú všetky banky. Testovaciu verziu platobného systému v jednoduchej verzii je možné vidieť tu:  http://eics.eu.  V prípade záujmu o platobný systém nás prosím kontaktujte.