Vyberte stranu

Microitem odkupuje aj ďaľšie katalógy firiem 9001.sk a 9001.cz. Jedná sa o katalógy firiem, ktorých klienti majú byť výberom nakvalitnejších firiem na trhu. V spolupráci s mestami a obcami je takýto katalóg užitočným zdrojom a dobrým základom pre výberové konania. Firmy budú ešte tento rok aktualizované a predpokladáme taktiež rozšíriť resp. upraviť poskytované služby. Katalógy firiem môžete vidieť na adresách 9001.sk a 9001.cz.