Vyberte stranu

Riešenie pohľadávok a záväzkov formou započítania je odpradávna známa vec. Doteraz však nebolo dostatok technologických možností ani osvedčených aplikácii, aby takéto započítanie fungovalo dlhodobo aj v praxi. Microitem pripravuje systém pre takéto zápočty. Nejedná sa len o zápočty pohľadávok a záväzkov po splatnosti, ale aj pred ich splatnosťou. V praxi to znamená, že ak klient zaregistrovaný v systéme nájde výhodné riešenie nakúpiť alebo predať prostredníctvom zápočtov, bude to mať pre neho viacero výhod. O systéme zápočtov pohľadávok a záväzkov budeme v krátkom čase informovať podrobnejšie.