Vyberte stranu

Portál panobcan.sk bol spustený do prevádzky. Slúži a patrí všetkým občanom Slovenskej republiky bez politickej príslušnosti. Spoločnosť Microitem prevádzkuje tento portál, nezodpovedá však za jeho obsah. Obsah si budujú občania sami. Poskytujeme tak užitočné dostupné nástroje ľuďom, ktoré môžu aktívne využívať cez internet.
V troch sekciách Vyjadri sa, Zabav sa a Získaj môže naozaj každý nájsť svoje miesto. Portál podporujeme najnovšími technológiami a budeme ho udržiavať pre občanov v dobrej kondícii.
Samotné budovanie portálu je postavené na požiadavkách ľudí, občanov, ktorí majú možnosť aktívne sa zúčastňovať jeho tvorby.