Vyberte stranu

Dnes obdržal predseda predstavenstva Microitem Slovakia a.s. Peter Divéky e-mailovú správu od Koncernu LEGO Juris A/S, prostredníctvom advokátskej kancelárie PETERKA & PARTNERS v.o.s. V správe vyzýva LEGO Juris A/S k zrušeniu domény legoplanky.cz. Citujeme bod 3 predmetnej výzvy:
3. s konečnou platností zrušíte doménu www.legoplanky.cz tak, aby nemohla být používána Vámi ani žádnou třetí stranou nebo tuto doménu bez zbytečného odkladu od doručení této výzvy převedete na našeho klienta, který Vám v tomto ohledu poskytne potřebnou součinnost.

Je tento krok zo strany LEGO Juris A/S oprávnený ? … Čo týmto krokom chce LEGO dosiahnúť ?

Otvára sa tak rada otázok, prečo, keď www.legolanky.cz ako aj www.legoplaniky.sk sú obľúbené v materských školách, čo vidno aj z referencií http://legoplaniky.sk/referencie-z-ms/. Plániky k LEGU takisto podporujú predaj LEGA. Stáva sa aj, že si zákazníci kúpili LEGO kvôli plánikom.

Aký zámer týmto krokom sleduje koncern LEGO Juris A/S ?[poll id=“8″]